Skip to main content
Kategori

MAKT

Medverkan i podd!

Jag har fått möjlighet att vara med i podden Artful entrepreneur och idag släpptes det avsnittet. Här berättar jag om hur jag gick från att vara heltidspolitiker till att bli entreprenör. Berättar om vad jag och vårt företag LEDA20 AB ägnar oss åt. Jag berättar också om hur tacksam jag är för alla de råd och den pepp jag fick av kloka, smarta och erfarna entreprenörer när jag började min entreprenörsresa. Sist men inte minst pratar jag om varför jag anser att det är de tusen myrstegen som har betydelse.

Lyssna gärna!

Att bygga tillit.

Om man på riktigt ska kunna skapa en inkluderande arbetsplats, en inkluderande kultur för oss som ledningsgrupp eller arbetsgrupp så behöver vi bygga tillit till varandra. Skapa psykologisk trygghet oss emellan så att vi vågar ”blotta oss”, beskriva våra tillkortakommanden och dela med oss av våra misstag. Allt detta i syfte att vi ska lära oss mer som professionella och som organisation. Att känna att jag kan lita på att mina kollegor kommer att snälltolka mina idéer och förslag så att jag vågar komma med innovativa förslag, vågar provprata och provtänka. Känna trygghet som ledare i att vi hjälps åt när det är svårt och utmanande i våra jobbuppdrag. Då ökar förutsättningarna för oss att bli framgångsrika och effektfulla team och organisationer.

Detta kommer LEDA20 AB s bok också att handla om.

På bilden känner jag mig helt trygg med min kollega Charlotte. Har tagit av mig glasögonen och är mig själv rakt upp och ner. Berättar om något viktigt och skört och hon lyssnar uppmärksamt och visar omtanke.

Anmäl dig till UL 20-22 nov på Hovs Hallar!

Vill Du ta nästa steg för att utveckla ditt ledarskap? Då kan utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL) vara något för dig. Den 20-22 nov med fördjupningsdag 16 januari (2024) genomför vi en UL på vackra Hovs Hallar i Båstad!

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd och konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling. Utvecklande Ledarskap är en av de populäraste ledarskapsutbildningarna inom företag och organisationer utifrån sin vetenskapliga förankring. Modellen sammanfattar de senaste decenniernas vetenskapliga forskningsrön inom området och tillämpas sedan 2004 inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet.

Efter drygt en månad sker en uppföljning för ytterligare reflektioner och utbyte av erfarenheter. Totalt 4 dagar (3 + 1 dag).
Ni kan med fördel delta flera personer från samma organisation/ledningsgrupp vid samma utbildningstillfälle.

Mer information och anmälningslänk hittar du här.

Välkommen!

Platser kvar för att gå UGL på Drakamöllan v.46!

Missa inte att gå UGL på Drakamöllan v.46!

Hur utvecklas en grupp? Vad händer i gruppen under utvecklingen? Vad kan främja respektive hämma en grupps utveckling? Hur påverkar värderingar och normer gruppen? Du kommer på olika sätt att få testa, träna på och undersöka ditt ledarskap och dina beteenden och genom detta få ökad insikt i hur du uppfattas som ledare. Du kommer även att få träna på att ge och ta emot feedback, kommunikation, konflikthantering, beslutsprocesser och hur du hanterar det som sker runtomkring dig men även inuti dig.

Kursen genomförs i internatform. Deltagarna ingår i en främlingsgrupp på åtta till tolv personer under fem dagar. En blandad grupp med främlingar utan tidigare kunskap om varandra ger fler och djupare perspektiv, vilket ökar möjligheterna för personlig utveckling. Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Du får en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg efter avslutad kurs.

Klicka här för att läsa mer & komma till anmälan!

Vi ses!

Midsommarnyhet – Leda20 AB skriver bok!

Vi vet att att organisationer & företag som är jämställda och inkluderande har stora förutsättningar att bli mer framgångsrika.

Att leda och styra jämställt och inkluderande handlar om förmågor, kompetenser, strukturer, systematik, kommunikation och processer. Det handlar om att DU som enskild ledare får fatt i egna erfarenheter, normer och föreställningar och att vi som grupp blir duktiga på att förstå och inkludera varandras perspektiv. Det handlar om bemötande, värdegrund och kultur men likaväl handlar det också om att förstå och synliggöra maktförhållanden och ledningsstrukturer samt att samla och analysera kvantitativ och kvalitativ data. Det handlar om att vi behöver gemensam kunskap och ett gemensamt ”språk” i hela organisationen för att kunna adressera situationer och frågor som skaver. Det handlar om att tydliggöra mål där dessa perspektiv konkret finns med och det handlar om uppföljning av mätbara effekter. Inte minst är det av största vikt att högsta ledningen i organisationer, myndigheter och företag tar ett aktivt ägarskap och ger mandat till de individer och grupper som främst ska driva på förändringsarbetet.

Men det är inte så lätt att gå från ord till handling. Det vet vi. Därför har vi på Leda20 bestämt oss för att skriva en handbok för chefer och ledare. Vi som skriver boken har mångårig erfarenhet av att vara ledare och chefer samt att arbeta med att leda jämställt och inkluderande i praktiken. Det ska bli väldigt roligt och spännande med denna bokprocess och vi ser fram emot att bolla våra tankar och idéer med många kloka och inspirerande ledare längs vägen.

JGL-utbildning särskilt för ledare inom IT-/Techbranschen – Jämställdhet och inkludering som konkurrenskraft

Allt fler rapporter visar att företag som är jämställda har högre vinster. Senast i denna rapport:

https://www.execpipeline.com/wp-content/uploads/2020/07/The-Pipeline-Women-Count-2020-FINAL-VERSION.pdf

Vi på LEDA20 vet att ledarskapet är det viktigaste när man ska driva förändringsprocesser. Vi erbjuder ledare inom IT- och techbranschen ökad kunskap och stöd i att kunna rekrytera, leda och styra jämställt och inkluderande. Detta bidrar till såväl attraktiva arbetsplatser som att utveckla produkter och tjänster som möter marknadens behov.

Ju mer samhället digitaliseras, desto större är behovet av att produkter och tjänster utformas för ALLA. Kunskap om jämställdhet, icke-diskriminering och normkritik behöver finnas både hos beställare och utvecklare.

Studier visar på att grupper som är diversifierade bidrar till större innovationskraft och i förlängningen högre lönsamhet. Ju mer komplex en uppgift är desto större är behovet av en beslutsprocess där fler perspektiv finns med för bästa möjliga lösning.

Att leda diversifierade grupper ställer stora krav på ett inkluderande ledarskap. LEDA20 arbetar med att stärka ledare i att leda jämställt och inkluderande och att var normkritiska. I en bransch där det råder stor konkurrens om arbetskraften och där många företag har svårt att både rekrytera och behålla en diversifierad arbetsstyrka så behöver ledare stöd i att skapa en mer inkluderande och attraktiv arbetsmiljö.

Allbright har i sin senaste branschrapport fokuserat på techbranschen och konstaterar bl a följande:

” Techbolagen ska vara unga och nytänkande. Likriktningen på högsta nivå lämnar dock mycket att önska. Röster inifrån branschen slår larm om oschyssta förhållanden för kvinnor och minoriteter. Med hjälp av statistik och intervjuer med medarbetare och företagsrepresentanter har Allbright kartlagt jämställdheten och mångfalden hos några av Sveriges största techbolag.” (Se länk till Allbrights utmärkta rapport i kommentaren).

Vi på LEDA20 erbjuder ledare inom IT- och techbranschen ökad kunskap och stöd i att kunna rekrytera, leda och styra jämställt och inkluderande.

8-9 oktober och 5-6 november erbjuder vi en JGL-utbildning digitalt särskilt riktat till branschen. Att ha genomgått en JGL-utbildning blir en del av företagets kvalitetsmärkning vilket bidrar till företagets attraktions- och konkurrenskraft. Välkommen att höra av dig till oss för dialog.

charlotte@leda20.se
liselott@leda20.se

Behöver ledare inom IT & AI veta något om jämställdhet?

Leda20, tillsammans med Gender Equality & Diversity Committee vid AI Centret i Göteborg, bjöd in till ett digitalt mingel med inspirerande lightning talks den 17 april 2020. Det blev ett spännande mingel med många kloka och givande tankar och inspel om varför ledare inom AI och IT-sektorn behöver lära sig mer om jämställdhet och hur vi kan bidra till att icke-diskriminerande, jämställda och inkluderande AI-tjänster och produkter utvecklas.

Makt

Att ha koll på maktfrågor och hur vi alla, mer eller mindre medvetet, utövar härskartekniker samt att få tips på hur vi motverkar desamma är en stor och viktig del av JGL-utbildningen. Hur är Ditt eget förhållningssätt till makt och maktfrågor?