Skip to main content

Leda & Styra jämställt och inkluderande

Leda & styra jämställt och inkluderande ger ledare och beslutsfattare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och inkluderande genom att ta steg i den pedagogiska kunskapstrappan.

“Handledarnas positiva framtoning gjorde att hela kursen får betyget MVG.”

Kursdeltagare om utbildningen

Därför ska du som ledare gå Leda & Styra jämställt och inkluderande.

Behovet av kunskap om jämställdhet, mångfald och inkludering hos dig som ledare ökar i takt med vetskapen om sambandet mellan en organisations grad av jämställdhet och dess lönsamhet och hållbarhet. Vi vet att jämställdhet bidrar till att bolagens konkurrenskraft och lönsamhet stärks och att beslut som tas av en diversifierad grupp är i högre grad hållbara. Rapporter från McKinsey visar att företag som tar jämställdhet på allvar har högre sannolikhet för lönsamhet. Motsvarande siffra för en arbetsplats präglad av mångfald ligger ännu högre. Jämställdhet har naturligtvis också ett värde för organisationen utifrån ett rättvise- och demokratiskt perspektiv. 

Den 1 januari 2017 infördes nya regler avseende arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunderna av kraven och arbetet ska utföras löpande.

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen har kunskap och sätter frågorna högt på agendan.

Utbildningen ger chefer/ledare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och bolagens attraktionskraft.

Det här är en utbildning för alla er som vill ta nästa steg i ert arbete med leda & styra jämställt och inkluderande och bidra till de social hållbarhetsmålen i Agenda2030.

Vi närmar oss halvtid för när vi ska ha uppnått Agenda2030 och vi ser att många aktörer kan behöva konkret kunskap och fler verktyg för att bidra till de sociala målen i agendan. LEDA20 AB har under de senaste åren utbildat fler än 550 chefer och ledare i flera statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunala bolag samt i det privata näringslivet. Under utbildningen får du, som ledare och ni som ledningsgrupp och/eller styrelse, verktyg gällande hur man omsätter de fina värdeorden avseende social hållbarhet till praktisk handling. Utbildningen ger ledare och beslutsfattare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och inkluderande genom att ta steg i den pedagogiska kunskapstrappan.

Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av utbildade kursledare och är kvalitetssäkrad. Den genomförs med upplevelsebaserad inlärning som metod och omfattar fyra dagar samt eget arbete.

 • Jämställdhet, jämlikhet, genus & intersektionalitet
 • Metoder för kartläggning av organisationens kunskapsläge
 • Målstyrning & ledning
 • Jämställd upphandling och inköp
 • Makt, mandat och härskartekniker
 • Systematiskt analysarbete
 • Förändringsledning
 • Dilemman
 • Organisationskultur
 • Framgångsfaktorer enligt Equality Insigtht
 • Praktiska verktyg
 • De jämställdhetspolitiska delmålen med särskilt fokus på Mäns våld mot kvinnor

Utbildningar 2024

23-24 Maj i Stockholm & 3-4 sep digitalt

Omfattning och pris

Omfattning: 2 + 2 dagar

Pris: 19 500 kr exkl moms per plats.

Pris för logi tillkommer vid fysisk utbildning.
Utbildningen faktureras i samband med avslutande av kursdag 2.

Intresserad av en kurs eller vill du veta mer?

Fyll i formuläret och skicka till oss så hör vi av oss till dig så snart som möjligt. Skriv gärna vilken eller vilka datum och platser du är intresserad av.

  Kursledning

  Charlotte Axelsson och Liselott Vahermägi har tillsammans genomfört ett stort antal ledarskapsutbildningar med inriktning jämställdhet, ickediskriminering och mångfald och har under de senaste åren utbildat 500 chefer och ledare. Var för sig har de många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och praktiskt och systematiskt jämställdhetsarbete.

  “Handskas fint med gruppen – skapar ett tryggt klimat som stimulerar diskussioner.”

  Deltagare om kursledarna
  Frågor om utbildningen?

  Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till oss.

  KONTAKTA OSS DIREKT