Skip to main content

Tillit och inkludering

Diplomerad tvådagarskurs i Tillit och inkludering – ledarskap för effektiva och trygga grupper. Kursen riktar sig till chefer, HR och andra som vill gå från ord till praktik.

“Äntligen påbörjas samarbetet med Lisa Andersson Tengnér på Inkluderande Arbetsmiljö genom utbildningen Tillit och Inkludering.”

Charlotte Axelsson, LEDA20

Tillit och inkludering – ledarskap för effektiva och trygga grupper

Diplomerad tvådagarskurs i Tillit och inkludering – ledarskap för effektiva och trygga grupper. Kursen riktar sig till chefer, HR och andra som vill gå från ord till praktik.

Dag 1:

Kunskaper för trygga och effektiva grupper

– Tillit, inkludering, exkludering

– Diskrimineringslagstiftningen

– Normmedvetenhet och inkluderande förhållningssätt

– Kommunikation som inkluderar

– Psykologisk trygghet

– Verktyg för självledarskap

Dag 2

Leda för inkludering och tillit

– Tillitsskapande ledarskap

– Makt och maktbasers betydelse för förändringsledning

– Härskartekniker & motstrategier

– Feedback 2.0 och meningsfulla samtal

– Nulägesanalys och steg framåt

Kursinformation:

Pris: 11.000 kr exkl. moms
Utbildningen faktureras i samband med avslutande av kursdag 2. Fakuravillkor 30 dagar netto.

Tillit och inkludering 2023

Anmälan och frågor:

Maila till info@leda20.se

Kursledning

Utöver Charlotte och Liselott är Lisa Andersson Tengnér kursledare. Lisa är beteendevetare och har arbetat som föreläsare och handledare sedan 2003 i frågor som rör likabehandling, jämställdhet, trakasserier och mycket annat som rör makt och bemötande. Hon anlitas av bland annat myndigheter, kommuner, högskolor och domstolar för att tala om inkluderande ledar- och medarbetarskap. Lisa tycker om att levandegöra det hon talar om, och använder illustrerande bilder, filmsnuttar och inflikade reflektionsövningar varvat med forskning och lagkrav. Hon är författare till ”Diskrimineringslagen – handbok för chefer” (Komlitt förlag 2018)
www.inkluderandearbetsmiljo.se
Kursledarna har stor erfarenhet att utbilda ledare och medarbetare i jämställdhet, jämlikhet och likabehandling i sammanhang där samarbetskultur är av stor vikt.

“Vi alla medarbetare är positivt överraskade av hur bra och nyttig den här utbildningsdagen var och så ”hands-on”. Genomgången av inkludering/exkludering och trygghet var särskilt givande.”

Kursdeltagare om utbildningen
Frågor om utbildningen?

Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till oss.

KONTAKTA OSS DIREKT