Skip to main content

En utvecklande ledare stimulerar till delaktighet och kreativitet samt konfronterar med personlig omtanke. En utvecklande ledare kommunicerar och efterlever en god värdegrund, är ett föredöme och tar ansvar. I konceptet Utvecklande Ledarskap ingår:

• Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback
• En teoretisk modell
• En metod för personlig ledarutveckling

Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden. Modellen ger en riktning för önskad utveckling. Modellen baseras på frekvensen av beteenden över tid. En högre frekvens av utvecklande beteenden leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.

We also offer this course in English, press here to learn more! 

“Jag fick möjlighet att genomföra en UL som präglades av värme, tydlighet och inspiration.”

Kursdeltagare om UL-utbildningen

UL – Utvecklande ledarskap en praktisk ledarutbildning

Utvecklande Ledarskap skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd och konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling. Utvecklande Ledarskap är en av de populäraste ledarskapsutbildningarna inom företag och organisationer utifrån sin vetenskaplig förankring. Modellen sammanfattar de senaste decenniernas vetenskapliga forskningsrön inom området. Utvecklande Ledarskap är svenska Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Utvecklande Ledarskap tillämpas sedan 2004 inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet.

En ledarmodell som bygger den inre motivationen för individen och ger organisationen en gynnsam utveckling.

Enligt modellen Utvecklande Ledarskap formas ledarbeteenden av ett samspel mellan ledaren och det sammanhang som den verkar i. Modellen beskriver tre typer av ledarbeteenden: utvecklande, konventionella och destruktiva beteenden.

Omfattning och pris

Omfattning: 3 + 1 dagar.
Pris: 21 000:- ex moms + logi
Maila oss för mer information

UL-utbildningar 2024

3-5 sep & 5 nov

Göteborg Arken

Platser kvar

10-12 sep & 14 nov (in english)

Gothenburg

Places left

11-13 nov & 17 jan

Stockholm

Platser kvar

29-31 jan & 28 mars

Göteborg

Platser kvar

Intresserad av en kurs eller vill du veta mer?

Fyll i formuläret och skicka till oss så hör vi av oss till dig så snart som möjligt. Skriv gärna vilken eller vilka datum och platser du är intresserad av. Om en kurs är full kan vi sätta upp dig på en reserv lista!

  Kursledning

  “Det är först och främst när du blir medveten som du kan bidra till förändring. UL stödjer dig i den processen.”

  Charlotte Axelsson, UGL och UL- handledare
  Frågor om utbildningen?

  Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till oss.

  KONTAKTA OSS DIREKT