Skip to main content

Vår mission

Bakgrunden till bolagets mission är det tydliga behovet av att ledare och medarbetare behöver stöd i och kunskap om inkluderande ledarskap, jämställdhet och icke-diskrimineringsarbete i praktiken.

KONTAKTA OSS

LEDA20 saluför tjänster inom jämställt och inkluderande ledarskap samt organisationsutveckling. Bland tjänsterna finns målstyrning, ledningsgrupps- och styrelseutveckling, föreläsningar, utbildningar, jämställdhetsintegrering, analys, utvärdering, förändringsledning, processledning, kartläggningsarbete, handledning och metodutveckling.

LEDA20 bedriver socialt entreprenörskap och samverkar med andra seniora konsulter som delar verksamhetsidén. Det sociala engagemanget samt att verka för jämställdhet och social hållbarhet är en ledstjärna som vår företagsidé bygger på. 
Bakgrunden till bolagets mission är det tydliga behovet av att ledare och medarbetare behöver stöd i och kunskap om att leda & styra jämställt och inkluderande i praktiken.
Vi förser ledare och organisationer med kunskap om hur förflyttningen går till från de viktiga värdeorden till att faktiskt skapa inkluderande organisationer, tjänster och arbetsprocesser. 
Bolagets grundare är bland annat certifierade JGL-, UGL-, UL- och IL-handledare. Båda grundarna har lång erfarenhet av ledande befattningar med fokus på att leda & styra jämställt och inkluderande.

Var med och skapa ett inkluderande och jämställt ledarskap. Hör av dig till oss så gör vi skillnad tillsammans.

KONTAKTA OSS

Det här är det bästa vi vet. Här är några bilder från tidigare uppdrag.

Det är dags att göra skillnad

Var med och skapa ett inkluderande och jämställt ledarskap. Hör av dig till oss så gör vi skillnad tillsammans.

KONTAKTA OSS DIREKT
Vi älskar samarbeten. Här är några företag och organisationer vi samarbetar med.