Skip to main content
Vår mission

Bakgrunden till bolagets mission är det tydliga behovet av att ledare och medarbetare behöver stöd i och kunskap om inkluderande ledarskap, jämställdhet och icke-diskrimineringsarbete i praktiken.

KONTAKTA OSS

LEDA20 saluför tjänster inom ledarskap, jämställdhets- och mångfaldsområdet. Bland tjänsterna finns föreläsningar, utbildningar, jämställdhetsintegrering, analys, förändringsarbete, processledning, kartläggningsarbete, handledning och metodutveckling.

LEDA20 ägnar sig åt socialt entreprenörskap och samverkar med underkonsulter som delar verksamhetsidén. Det sociala engagemanget samt att verka för jämställdhet och social hållbarhet är en ledstjärna som vår företagsidé bygger på. 
Bakgrunden till bolagets mission är det tydliga behovet av att ledare och medarbetare behöver stöd i och kunskap om inkluderande ledarskap, jämställdhet och icke-diskrimineringsarbete i praktiken.
Kunskap i hur förflyttningen går till från de viktiga värdeorden till att faktiskt skapa inkluderande organisationer, tjänster och arbetsprocesser. 
Bolagets grundare och huvudkonsulter är certifierade JGL- och UGL-handledare och har båda arbetat med ledarskap och Jämställdhetsintegrering under många år.
Kort om Liselott

Liselott Vahermägi

Liselott har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att vara förtroendevald politiker i rollen som ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunalägda bolag.
Som konsult utbildar hon ledare i kommuner, regioner, statliga myndigheter, organisationer i civilsamhället samt i privata näringslivet i ledarskap, jämställdhetsintegrering & inkludering sam styrelsearbete. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att själv inneha ledarroller. Sedan unga år har Liselott varit en samhällsintresserad person som drivs av viljan att, tillsammans med andra, påverka och utforma samhället i en positiv riktning där jämställdhet och jämlikhet råder.
KONTAKTA LISELOTT
Kort om Charlotte

Charlotte Axelsson

Charlotte har många års erfarenhet av ledarskap-, inkludering- och jämställdhetsarbete i politiskt styrda organisationer. Charlotte har erfarenheten främst som Förbundsschef för ett samordningsförbund. Via konsultuppdrag har Charlotte stöttat kommuner, regioner och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap och organisationsutveckling. Charlotte har ansvarat för jämställdhetsintegrering i många stora ESF-projekt och ett HåJ-projekt (Program för Hållbar Jämställdhet).
Charlotte har mycket god kunskap och 25 års erfarenhet av att arbeta och leda inom offentlig förvaltning. Charlotte omsätter värdegrund till handling i sitt ledarskap. Charlotte är certifierad UGL-, UL- och JGL-handledare.
KONTAKTA CHARLOTTE

Det här är det bästa vi vet. Här är några bilder från tidigare uppdrag.

Det är dags att göra skillnad

Var med och skapa ett inkluderande och jämställt ledarskap. Hör av dig till oss så gör vi skillnad tillsammans.

KONTAKTA OSS DIREKT
Vi älskar samarbeten. Här är några företag och organisationer vi jobbar tillsammans med.