Skip to main content
Tjänster och utbildningar

Vi erbjuder tjänster och utbildningar inom ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Tillsammans jobbar vi för ett inkluderande, icke-diskriminerande och jämställt ledarskap.
KONTAKTA OSS

LEDA20 saluför tjänster inom ledarskap, jämställdhets- och mångfaldsområdet. Bland tjänsterna finns föreläsningar, utbildningar, jämställdhetsintegrering, analys, förändringsarbete, processledning, kartläggningsarbete, handledning och metodutveckling.

Här hittar du några av våra utbildningar och tjänster. Klicka på bilderna för att läsa mer.

JGL-utbildning

Jämställdhet Genus Ledarskap.

Ledarskapsprogram

Programmet riktar sig till ledande politiker och tjänstepersoner.

Handledning ESF

Vi erbjuder handledning till ESF-projekt i de horisontella principerna.

Styrelseutbildning

Ett väl fungerande styrelsearbete är en viktig förutsättning för ett företag/en organisation för att nå sina mål.
Det är dags att göra skillnad

Har du frågor om någon av utbildningarna eller tjänsterna? Tveka inte att höra av dig!

KONTAKTA OSS DIREKT
Vi älskar samarbeten. Här är några företag och organisationer vi jobbar tillsammans med.