Skip to main content

MTAM

Utvecklingsverktyget för ledningsgrupper och styrelser!

MTAM skapades med syfte att utveckla en metod för att tydliggöra sambandet mellan ledningsgruppens unika förutsättningar och deras förmåga. MTAM bygger på ett frågebatteri och en pedagogisk modell som ger ledningsgrupper ett unikt stöd för sitt utvecklingsarbete.

MTAM är en unik plattform för forskning och ett verktyg för utveckling av just ledningsgrupper. Många konsulter använder verktyg som är anpassade för arbetsgrupper av olika slag vilket inte matchar bra med ledningsgrupper då de ofta har ett annat uppdrag och en annorlunda funktion. Ledningsgruppen fyller dessutom viktig strategisk funktion för organisationen och behöver därmed att bli behandlad med både kunskap och respekt.

Genom MTAM ges en bas av forskning och teoretisk förståelse för ledningsgruppen som fenomen. Det bidrar också med ett mätverktyg som är ovärderligt vid analysen av vilka insatser som den specifika gruppen bäst behöver. Resultatet visar på gruppens styrkor, svagheter och grad av samsyn vilket är avgörande när handlingsplanen skapas.  Gruppen gör tre mätningar vilket skapar ett ingångsvärde, ett värde som beskriver vart gruppen kommit i processen och ett slutvärde som visar på gruppens nya kapabilitet.

I den nedre vänstra delen av skalan hittar vi ledningsgrupper som kanske klarar sig ok, så länge frågorna inte är för svåra att hantera.

Den övre högra delen av skalan visar den förmåga som krävs för att hantera komplexitet och komplexa uppgifter, utifrån detta har ledningsgruppen identifierat och kommit överens om vad den ska göra för att stödja organisationen.

Enkäten

För att se hur ledningsgruppen ligger till används MTAM’s enkät. Enkäten består av 43 frågor och besvaras digitalt. Inga resultat som återförs till verksamheten kommer att kunna härledas till enskilda personer.

Resultatet

Resultatet av enkäten presenteras i tre olika bilder vilka ligger till grund för ledningsgruppens ökade insikter om nuläge och hjälper gruppen att se sitt önskade läge.

Det är dags att göra skillnad

Var med och skapa ett inkluderande och jämställt ledarskap. Hör av dig till oss så gör vi skillnad tillsammans.

KONTAKTA OSS DIREKT
Vi älskar samarbeten. Här är några företag och organisationer vi samarbetar med.