Skip to main content

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och påverkas av andra.

“Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva hur en grupp utvecklas och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling.”

Charlotte AxelssonUGL-handledare

Därför ska du gå UGL

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och påverkas av andra. Efter kursen ska du ha utvecklat din förmåga att kommunicera och ge feedback. Du ska förstå de olika stadierna i en grupps utveckling och hur beslutsfattande i en grupp går till och utforska olika former av ledarskap utifrån gruppens behov.

Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva hur en grupp utvecklas, vad som händer i gruppen under utvecklingen och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Du får förståelse för hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen och vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Du får också lära dig vilka problem du kan stöta på som ledare under gruppens utveckling och hur du hanterar dem.

UGL-konceptet skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att den inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. Istället bygger de på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter som illustrerar grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

UGL-utbildning, för vem?

UGL är för alla som arbetar i eller med grupper. Chefer, ledare och medarbetare – alla som vill lära sig mer om grupper, människor och sig själva. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget personalansvar.  

UGL-utbildning, hur går det till?

Utveckling av Grupp och Ledare genomförs under 5 dagar på internat, måndag-fredag. Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen kommer du inte känna någon av de andra deltagarna sen tidigare. Med en blandad grupp utan tidigare kunskap om varandra blir perspektiven fler och möjligheterna att säga det man känner och utvecklas större. UGL-utbildningen är krävande med långa arbetsdagar och mycket personligt engagemang, så du bör vara vid stabil psykisk hälsa.

Runt 150 000 personer har inspirerats, stärkts och utvecklats i sin roll som ledare och medarbetare genom UGL under mer än 30 års tid. Konceptet uppdateras regelbundet med den senaste forskningen och metodiken.

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg.

Vi håller UGL-utbildningar i samarbete med CoreCode Int och Campus Bommersvik.

Omfattning och pris

Omfattning: 5 dagar
Maila oss för mer information och pris.

Kommande UGL-utbildning

v. 26, 2023

Hovs Hallar

v. 34, 2023

Drakamöllan

v. 42, 2023

Hovs Hallar

v. 46, 2023

Drakamöllan

Maila din intresseanmälan till oss

Vi ser fram emot att höra av dig.
MAILA OSS NU
Frågor om utbildningen?

Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till oss.

KONTAKTA OSS DIREKT