Skip to main content

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) på Österlen & Västkusten

Kursen vänder sig till alla som vill utvecklas, är intresserade av ledarskap, grupp- och personlig utveckling. Syftet med UGL är att du ska bli effektivare som ledare, medarbetare och gruppmedlem för att kunna bidra till såväl individuell utveckling som organisatoriska resultat i din verksamhet.

“Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva hur en grupp utvecklas och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling.”

Charlotte AxelssonUGL-handledare

Runt 150 000 personer har inspirerats, stärkts och utvecklats i sin roll som ledare och medarbetare genom UGL under mer än 30 års tid. Konceptet uppdateras regelbundet med den senaste forskningen och metodiken.

Kursen hjälper dig att genom upplevelsebaserad inlärning förstå hur grupper fungerar. Hur utvecklas en grupp? Vad händer i gruppen under utvecklingen? Vad kan främja respektive hämma en grupps utveckling? Hur påverkar värderingar och normer gruppen?

Du kommer på olika sätt att få testa, träna på och undersöka ditt ledarskap och dina beteenden och genom det få ökad insikt i hur du uppfattas som ledare. Du kommer att få träna på att ge och ta emot feedback, på kommunikation, konflikthantering, beslutsprocesser och hur du hanterar det som sker runtomkring dig och inuti dig.

Du får kunskap och förståelse kring dina behov, vilka drivkrafter som ligger bakom dina och andras beteenden och om känslor.
Du kommer lämna veckan med en djup insikt i hur du påverkar och påverkas av andra.

Lite praktiskt att känna till:

Kursen genomförs i internatform. Deltagarna ingår i en främlingsgrupp på åtta till tolv personer under fem dagar. En blandad grupp med främlingar utan tidigare kunskap om varandra ger fler och djupare perspektiv, vilket ökar möjligheterna för personlig utveckling.

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Du får en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg efter avslutad kurs.

Av omsorg vill vi betona att:

En UGL-utbildning är krävande med långa arbetsdagar och mycket personligt engagemang. Veckan kommer ta mycket av ditt fokus under såväl dagar som kvällar. Kollegor, familj och andra i din omgivning bör veta att du inte är lika tillgänglig som i vanliga fall. Att vara vid normal psykisk och fysisk hälsa är ett måste för att du ska orka.

Omfattning och pris

Omfattning: 5 dagar
Maila oss för mer information och pris.

Kommande UGL-utbildningar

v.45, 2024

Drakamöllan

v.4, 2025

västkusten

Maila din intresseanmälan till oss

Vi ser fram emot att höra av dig.
MAILA OSS NU
Frågor om utbildningen?

Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till oss.

KONTAKTA OSS DIREKT