Skip to main content

Jämställdhet, Genus & Ledarskap

JGL – Jämställdhet, Genus och Ledarskap är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus.

“Handledarnas positiva framtoning gjorde att hela kursen får betyget MVG.”

Kursdeltagare om utbildningen

Vem och hur?
Utbildningen riktar sig till beslutsfattare och chefer, men också medarbetare i olika roller. Den genomförs företrädesvis på internat och med uppföljning för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Kursen utgår från en upplevelsebaserad inlärningsmodell, där konkreta övningar och upplevelser sammanfogas med teori och fakta.

Utbildningens syfte
Syftet med utbildningen ska vara att ge deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet, för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området.

Innehåll
Utbildningen omfattar grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus, definitioner, begrepp och perspektiv, samhälle och arbetsmarknad, samt frågor kring ledarskap, nytta, förändring och arbetsmetoder.

Inom ramen för utbildningen finns möjligheten att rikta fokus mot:
– jämställdhetsintegrering och jämställd/jämlik medborgarservice (främst tänkt för offentlig sektor)
– ledarskap och organisation (för privat eller offentlig sektor).

Utöver grundutbildningen kan handledare erbjuda fördjupning inom jämlikhet och mångfaldsfrågor.

Upplägg
Utbildningen är tre dagar och genomförs med ett pass om två dagar samt en uppföljningsdag ca en månad senare. Gruppen bör ha mellan 8 och 15 deltagare och leds av två certifierade handledare.

Omfattning och pris

Omfattning: 2 + 2 dagar
Pris: 17 000 kr exkl moms.
Utbildningen faktureras i samband med avslutande av kursdag 2. Fakuravillkor 30 dagar netto.

Intresserad av en kurs eller vill du veta mer?

Fyll i formuläret och skicka till oss så hör vi av oss till dig så snart som möjligt. Skriv gärna vilken eller vilka datum och platser du är intresserad av.

  Kursledning

  Charlotte Axelsson och Liselott Vahermägi har tillsammans genomfört ett stort antal ledarskapsutbildningar med inriktning jämställdhet, ickediskriminering och mångfald och har under de senaste åren utbildat 500 chefer och ledare. Var för sig har de många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och praktiskt och systematiskt jämställdhetsarbete.

  “Handskas fint med gruppen – skapar ett tryggt klimat som stimulerar diskussioner.”

  Deltagare om kursledarna
  Frågor om utbildningen?

  Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till oss.

  KONTAKTA OSS DIREKT