Skip to main content

Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL)

JGL ger ledare och beslutsfattare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och inkluderande genom att ta steg i den pedagogiska kunskapstrappan.

“Handledarnas positiva framtoning gjorde att hela kursen får betyget MVG.”

Kursdeltagare om JGL-utbildningen

Därför ska du som ledare gå JGL

Behovet av kunskap om jämställdhet, mångfald och inkludering hos dig som ledare ökar i takt med vetskapen om sambandet mellan en organisations grad av jämställdhet och dess lönsamhet och hållbarhet. Vi vet att jämställdhet bidrar till att bolagens konkurrenskraft och lönsamhet stärks och att beslut som tas av en diversifierad grupp är i högre grad hållbara. Rapporter från McKinsey visar att företag som tar jämställdhet på allvar har högre sannolikhet för lönsamhet. Motsvarande siffra för en arbetsplats präglad av mångfald ligger ännu högre. Jämställdhet har naturligtvis också ett värde för organisationen utifrån ett rättvise- och demokratiskt perspektiv. 

Den 1 januari 2017 infördes nya regler avseende arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunderna av kraven och arbetet ska utföras löpande.

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen har kunskap och sätter frågorna högt på agendan.

JGL ger chefer/ledare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och bolagens attraktionskraft.

Vad är JGL?

JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare, bygger på en vetenskaplig grund och är kvalitetssäkrad.
JGL har som utbildningskonceptet utvecklats under drygt 15 års tid. Över 2500 chefer och ledare inom staten och försvarsmakten, regioner och kommuner samt näringslivet har genomgått utbildningen. Både form och innehåll utvecklas kontinuerligt inom ramen för hållbarhetsinstitutet SQILD.
Utbildningens omfattning är 2+2 dagar. Mellan tillfällena gör deltagaren en analysuppgift i sin organisation under handledning av kursledningen.
Innehållet är bl.a.
 • Definitioner
 • Makt och maktbaser 
 • Organisationsteori och motstånd i organisationer
 • Statistik och analys
 • Ledning och styrning t ex gällande arbetsmiljölagstiftning, mål och företagspolicys
 • Ansvaret som arbetsgivare. Särskilt uppmärksammat efter #Metoo

Omfattning och pris

Omfattning: 2 + 2 dagar
Pris: 15 500 kr exkl moms.
Utbildningen faktureras i samband med avslutande av kursdag 2. Fakuravillkor 30 dagar netto.

JGL-utbildningar 2023

21-22 sep & 9 nov (3-dagars)

Stockholm

14-15 nov & 14 dec (3-dagars)

Stockholm

27-28 nov & 22-23 jan

Göteborg

Intresserad av en kurs eller vill du veta mer?

Fyll i formuläret och skicka till oss så hör vi av oss till dig så snart som möjligt. Skriv gärna vilken eller vilka datum och platser du är intresserad av.

  Kursledning

  Charlotte Axelsson och Liselott Vahermägi har tillsammans genomfört ett stort antal ledarskapsutbildningar med inriktning jämställdhet, ickediskriminering och mångfald och har under de senaste åren utbildat 500 chefer och ledare i JGL-konceptet. Var för sig har de många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och praktiskt och systematiskt jämställdhetsarbete.

  “Handskas fint med gruppen – skapar ett tryggt klimat som stimulerar diskussioner.”

  JGL-deltagare om kursledarna
  Frågor om utbildningen?

  Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till oss.

  KONTAKTA OSS DIREKT