Skip to main content
Kategori

LEDARSKAP

Midsommarnyhet – Leda20 AB skriver bok!

Vi vet att att organisationer & företag som är jämställda och inkluderande har stora förutsättningar att bli mer framgångsrika.

Att leda och styra jämställt och inkluderande handlar om förmågor, kompetenser, strukturer, systematik, kommunikation och processer. Det handlar om att DU som enskild ledare får fatt i egna erfarenheter, normer och föreställningar och att vi som grupp blir duktiga på att förstå och inkludera varandras perspektiv. Det handlar om bemötande, värdegrund och kultur men likaväl handlar det också om att förstå och synliggöra maktförhållanden och ledningsstrukturer samt att samla och analysera kvantitativ och kvalitativ data. Det handlar om att vi behöver gemensam kunskap och ett gemensamt ”språk” i hela organisationen för att kunna adressera situationer och frågor som skaver. Det handlar om att tydliggöra mål där dessa perspektiv konkret finns med och det handlar om uppföljning av mätbara effekter. Inte minst är det av största vikt att högsta ledningen i organisationer, myndigheter och företag tar ett aktivt ägarskap och ger mandat till de individer och grupper som främst ska driva på förändringsarbetet.

Men det är inte så lätt att gå från ord till handling. Det vet vi. Därför har vi på Leda20 bestämt oss för att skriva en handbok för chefer och ledare. Vi som skriver boken har mångårig erfarenhet av att vara ledare och chefer samt att arbeta med att leda jämställt och inkluderande i praktiken. Det ska bli väldigt roligt och spännande med denna bokprocess och vi ser fram emot att bolla våra tankar och idéer med många kloka och inspirerande ledare längs vägen.

Samledarskap

Under ett läsår har Liselott haft den stora förmånen att handleda och coacha två fantastiska rektorer i ledarskap och samledarskap. Det har varit otroligt givande att ta del av deras kloka reflektioner, deras sätt att jobba med feedback och tillitsbyggande. Följa hur stoltheten för de verksamheter de leder bara växer och växer bland medarbetare. De har bollat ledarskapsutmaningar och firat framgångar. Satt vision, målsättningar, ramar och förhållningssätt för verksamheter ihop.

Så imponerad av hur de verkligen samleder.
De går inte att göra om man inte från bägge håll tar 100 – 100% ansvar. Ansvar för helheten men också för delarna, ansvar för sig själva och för varandra. Det gäller såväl ledare emellan som mellan medarbetare och ledare.
Vill Du bolla funderingar om ledarskap & samledarskap i verksamheter som Du leder så hör gärna av dig för dialog.
Liselott@leda20.se

Härskartekniker – Hur skapar vi social hållbarhet?

Liselott Vahermägi, LEDA20 AB, gästar Säkra Kvinnor Styrelsebalans 22 februari och kommer att prata om härskartekniker. Liselotte är ledarskapskonsult med fokus på jämställdhet och inkludering. Hon kommer dela med sig av iakttagelser kring pågående forskning om Värdeskapande Styrelsearbete. Härskartekniker – vad är det och hur kan vi bemöta och förebygga dem och hur skapar vi social hållbarhet?

Läs mer och anmäl dig här

Tillit och Inkludering – att gå från förståelse till handling

Nu kan vi äntligen presenterar vår senaste utbildning – en diplomerad tvådagarskurs i Tillit och inkludering – ledarskap för effektiva och trygga grupper. Uppdatera dig och skapa förståelse kring kring psykologiskt trygghet, tillit, kommunikation som inkluderar, härskartekniker, inkludering och kränkningar. Utöver Charlotte och Liselott leds kursen av Lisa Andersson Tengnér på Inkluderande arbetsmiljö.

”Äntligen påbörjas samarbetet med Lisa Andersson Tengnér på Inkluderande Arbetsmiljö genom utbildningen Tillit och Inkludering.” Charlotte Axelsson, LEDA20

Lisa är beteendevetare och har arbetat som föreläsare och handledare sedan 2003 i frågor som rör likabehandling, jämställdhet, trakasserier och mycket annat som rör makt och bemötande.

Läs mer om kursen och anmäl dig här>

Två expansiva bolag ”blir ihop”

Tillsammans vill vi stödja fler aktörer att nå de sociala hållbarhetsmålen i Agenda2030!

Vi vet att det krävs mer än ett traditionellt ledarskap för att nå Agenda2030. Ett modernt ledarskap kräver modigt och medvetet arbete med jämställdhet och inkludering. Därför är kombinationen av KC Group och LEDA20 det som behövs just nu. #modigtmedvetetledarskap

KC Group, ett av de mest expansiva bolagen i Sverige vad gäller chefs- och medarbetarutveckling. LEDA20, med spetskompetens inom jämställdhet och inkluderande ledarskap. Tillsammans skapar vi en kraftfull och oslagbar kombination för att stödja offentliga aktörer och privata företag i arbetet med att nå de sociala hållbarhetsmålen i Agenda2030.

”Vi är nu i halvtid för Agenda2030. Det finns krav på och förväntningar om att alla aktörer i Sverige ska bidra. Nu behöver företag, myndigheter och organisationer ta fler och större kliv för att bidra till de social hållbarhetsmålen. Många fler behöver ta arbetet med aktiva åtgärder på allvar och det gäller att gå från de vackra värdeorden till att faktiskt göra verkstad”, säger Charlotte Axelsson, styrelseordförande för LEDA20 AB.

”Vi är stolta över att vara med och leda det viktiga arbetet på flera av de största statliga myndigheternas satsning på inkluderande ledarskap, jämställdhet och icke-diskrimineringsarbete. Tillsammans med LEDA20 säkerställer vi att våra kunder lyckas med det värdegrundsarbete och den kulturförflyttning som behövs för att nå hållbarhetsmålen i Agenda2030.” säger Annika Röckner, VD på KC Group.

Poddgäst i ”Med målet i sikte” med temat feedback

I december medverkade Liselott på LEDA20 i podden ”Med målet i sikte” med temat ”Bli expert på att ge feedback”.

Här är några delar som diskuteras i avsnittet:

• Vad är syftet med feedback?
• Hur kan man träna på att våga ge negativ feedback?
• Hur tar man till sig negativ feedback på ett positivt sätt?
• Kan man ge för mycket positiv feedback?
• Hur skapar man en bra feedbackkultur på företaget?

– Feedback handlar inte om att man ska förändra den andra personen, utan att stärka vår relation och bidra till varandras utveckling, uttrycker Liselott Vahermägi.

Lyssna på poddavsnittet här>

 

Ledarskapsbolaget LEDA20 växer med fokus på jämställt och inkluderande ledarskap när 1+1 blir 3

LEDA20 växer och vi är så glada att kunna berätta denna nyhet idag!

LEDA20 är ett konsultbolag där ledarskap och social hållbarhet är i fokus. Den största delen av LEDA20s verksamhet idag är att utbilda chefer och ledare i det etablerade JGL-konceptet (Jämställdhet, Genus, Ledarskap). Bolaget utvecklar nu en kombination av olika typer av tjänster för att möta marknadens behov och därför väljer vi att skapa en nära relation med PublicInsight och dess grundare, Fredrik Tamm.

Ett viktigt område handlar om guidelines vid offentlig upphandling och där är Fredrik Tamms stora kunskap och erfarenhet ovärderlig, säger Liselott Vahermägi, VD LEDA20. Rapporter visar att företag som tar jämställdhet på allvar har högre sannolikhet för lönsamhet. Motsvarande siffra för en arbetsplats präglad av jämlikhet, alltså mångfald, ligger ännu högre.

Läs hela pressreleasen här.

Behöver ledare inom IT & AI veta något om jämställdhet?

Leda20, tillsammans med Gender Equality & Diversity Committee vid AI Centret i Göteborg, bjöd in till ett digitalt mingel med inspirerande lightning talks den 17 april 2020. Det blev ett spännande mingel med många kloka och givande tankar och inspel om varför ledare inom AI och IT-sektorn behöver lära sig mer om jämställdhet och hur vi kan bidra till att icke-diskriminerande, jämställda och inkluderande AI-tjänster och produkter utvecklas.