Skip to main content
Monthly Archives

maj 2023

Samledarskap

Under ett läsår har Liselott haft den stora förmånen att handleda och coacha två fantastiska rektorer i ledarskap och samledarskap. Det har varit otroligt givande att ta del av deras kloka reflektioner, deras sätt att jobba med feedback och tillitsbyggande. Följa hur stoltheten för de verksamheter de leder bara växer och växer bland medarbetare. De har bollat ledarskapsutmaningar och firat framgångar. Satt vision, målsättningar, ramar och förhållningssätt för verksamheter ihop.

Så imponerad av hur de verkligen samleder.
De går inte att göra om man inte från bägge håll tar 100 – 100% ansvar. Ansvar för helheten men också för delarna, ansvar för sig själva och för varandra. Det gäller såväl ledare emellan som mellan medarbetare och ledare.
Vill Du bolla funderingar om ledarskap & samledarskap i verksamheter som Du leder så hör gärna av dig för dialog.
Liselott@leda20.se