Skip to main content
Tag

pedagogiska kunskapstrappan

Pedagogiska kunskapstrappan

Det är lätt att säga att alla ska jobba med jämställdhet och inkluderande ledarskap men vi vet att det är mycket svårare att göra i praktiken. Det är först när du blir medveten om att du behöver mer kunskap om dessa ämnen som du faktiskt kan börja agera. Vi brukar kalla det för den Pedagogiska Kunskapstrappan.

Vi på LEDA20 stödjer dig som är ledare i att göra förflyttningar i kunskapstrappan och förser dig med kunskap & verktyg för att faktiskt kunna agera.