Skip to main content
All Posts By

Charlotte Axelsson

CSRD – en katalysator för er organisationskultur!

⚠️ Fler och fler rapporter visar på att något måste göras för att bryta mönstret av ojämställda organisationer och företag i Sverige.

Ett tydligt exempel är den senaste rapporten från Allbright som visar på fakta kring hur rekryteringsbolag sätter tonen för hur toppositioner i Sveriges näringsliv tillsätts.

Sverige halkar efter i jämförelse med andra Europeiska länder.

Om vi ska klara av att nå nästa nivå av konkurrenskraft, behöver vi ta tillvara på alla våra medarbetares talanger och potential och skapa en organisationskultur som attraherar de mest attraktiva kandidaterna!

Dessutom kommer nya riktlinjer kring social hållbarhet, både i rapportering och i efterlevnad i och med CSRD.

Vi på LEDA20 AB möter dagligen företag och organisationer som vet att jämställdhet och inkludering är en strategisk och affärskritisk fråga, men behöver hjälp och guidning i att få igång förändringen.

Är ni en av dem?

Här kommer tre tips på hur ni kan komma igång:

💡Ledningens engagemang är nyckeln: Det börjar i toppen, vi vet att dessa frågor måste vara en del av den strategiska agendan. På vilket sätt är målsättningar om social hållbarhet synligt hos er och i era strategier?

💡Genomför en nulägesanalys och sätt mål: Utvärdera er organisation, hur ser det ut hos er när det kommer till representation och attityder kring jämställdhet och inkludering. Identifiera områden för förbättring och sätt konkreta mål för att mäta framsteg. En tydlig vision och specifika mål ger riktning och mätbara resultat att sträva efter.

💡Planlägg och utför utbildningsinitiativ: Skapa en medveten och inkluderande kultur genom att erbjuda utbildningsprogram om jämställdhet och inkludering för alla medarbetare. Utbildningen bör rikta sig till alla anställda och inkludera praktiska verktyg för att främja förståelse och samarbete på arbetsplatsen.

Tillit och Inkludering – att gå från förståelse till handling

Nu kan vi äntligen presenterar vår senaste utbildning – en diplomerad tvådagarskurs i Tillit och inkludering – ledarskap för effektiva och trygga grupper. Uppdatera dig och skapa förståelse kring kring psykologiskt trygghet, tillit, kommunikation som inkluderar, härskartekniker, inkludering och kränkningar. Utöver Charlotte och Liselott leds kursen av Lisa Andersson Tengnér på Inkluderande arbetsmiljö.

”Äntligen påbörjas samarbetet med Lisa Andersson Tengnér på Inkluderande Arbetsmiljö genom utbildningen Tillit och Inkludering.” Charlotte Axelsson, LEDA20

Lisa är beteendevetare och har arbetat som föreläsare och handledare sedan 2003 i frågor som rör likabehandling, jämställdhet, trakasserier och mycket annat som rör makt och bemötande.

Läs mer om kursen och anmäl dig här>

#RunforPanzi

Den 10 oktober springer vi för de som inte kan; de kvinnor som överlever det systematiska sexuella våldet i kriget och tar sig ända till Dr Mukwege på Panzisjukhuset. (fö. Nobels Fredspristagare 2018). 

Vi på LEDA20 skänker pengar till insamlingen tillsammans med bästa jämställdhetskämpen Genuspedagog Lisa Andersson Tengnér- Föreläsare Göteborg

Tjejmarathon är inte bara ett lopp, det är en rörelse, bokstavligt talat för jämställdhet och ett engagemang för ett syfte som 2018 fick Nobels Fredspris. Pengarna går oavkortat till Panzizjukhusets arbete för att stötta kvinnor och barn som utsatts för grovt sexuellt våld i krigets Kongo.

Så: Gör som vi – skänk en slant, för även små bidrag går OAVKORTAT till Panzi. #RunforPanzi #genderequality #tjejmarathon @tjejmarathon4genderequality

https://www.tjejmarathon.com/?fbclid=IwAR0-pRm8PxC9JhMyRKd7ZVu1ypQsPG-J0A0lRXwdjhpzhh_xz8MYafwPcPw

Home Page – Panzi Foundation

JGL-utbildning särskilt för ledare inom IT-/Techbranschen – Jämställdhet och inkludering som konkurrenskraft

Allt fler rapporter visar att företag som är jämställda har högre vinster. Senast i denna rapport:

https://www.execpipeline.com/wp-content/uploads/2020/07/The-Pipeline-Women-Count-2020-FINAL-VERSION.pdf

Vi på LEDA20 vet att ledarskapet är det viktigaste när man ska driva förändringsprocesser. Vi erbjuder ledare inom IT- och techbranschen ökad kunskap och stöd i att kunna rekrytera, leda och styra jämställt och inkluderande. Detta bidrar till såväl attraktiva arbetsplatser som att utveckla produkter och tjänster som möter marknadens behov.

Ju mer samhället digitaliseras, desto större är behovet av att produkter och tjänster utformas för ALLA. Kunskap om jämställdhet, icke-diskriminering och normkritik behöver finnas både hos beställare och utvecklare.

Studier visar på att grupper som är diversifierade bidrar till större innovationskraft och i förlängningen högre lönsamhet. Ju mer komplex en uppgift är desto större är behovet av en beslutsprocess där fler perspektiv finns med för bästa möjliga lösning.

Att leda diversifierade grupper ställer stora krav på ett inkluderande ledarskap. LEDA20 arbetar med att stärka ledare i att leda jämställt och inkluderande och att var normkritiska. I en bransch där det råder stor konkurrens om arbetskraften och där många företag har svårt att både rekrytera och behålla en diversifierad arbetsstyrka så behöver ledare stöd i att skapa en mer inkluderande och attraktiv arbetsmiljö.

Allbright har i sin senaste branschrapport fokuserat på techbranschen och konstaterar bl a följande:

” Techbolagen ska vara unga och nytänkande. Likriktningen på högsta nivå lämnar dock mycket att önska. Röster inifrån branschen slår larm om oschyssta förhållanden för kvinnor och minoriteter. Med hjälp av statistik och intervjuer med medarbetare och företagsrepresentanter har Allbright kartlagt jämställdheten och mångfalden hos några av Sveriges största techbolag.” (Se länk till Allbrights utmärkta rapport i kommentaren).

Vi på LEDA20 erbjuder ledare inom IT- och techbranschen ökad kunskap och stöd i att kunna rekrytera, leda och styra jämställt och inkluderande.

8-9 oktober och 5-6 november erbjuder vi en JGL-utbildning digitalt särskilt riktat till branschen. Att ha genomgått en JGL-utbildning blir en del av företagets kvalitetsmärkning vilket bidrar till företagets attraktions- och konkurrenskraft. Välkommen att höra av dig till oss för dialog.

charlotte@leda20.se
liselott@leda20.se

Pedagogiska kunskapstrappan

Det är lätt att säga att alla ska jobba med jämställdhet och inkluderande ledarskap men vi vet att det är mycket svårare att göra i praktiken. Det är först när du blir medveten om att du behöver mer kunskap om dessa ämnen som du faktiskt kan börja agera. Vi brukar kalla det för den Pedagogiska Kunskapstrappan.

Vi på LEDA20 stödjer dig som är ledare i att göra förflyttningar i kunskapstrappan och förser dig med kunskap & verktyg för att faktiskt kunna agera.

8 mars

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Idag är det den Internationella kvinnodagen 8 mars. Vi som är ledare har ett särskilt ansvar för att bidra till jämställdhet mellan kvinnor & män i såväl det offentliga som privata näringslivet. Det är de många små stegen som gör skillnad. När många gör små ”myrstegsförflyttningar” för jämställdhet blir det stora elefantkliv.

Vilka myrsteg kan & vill du som ledare ta redan idag för att vi ska nå mål 5 i den globala Agendan 2030?

Läs mer om de globala målen här.