Skip to main content
Monthly Archives

oktober 2023

Anmäl dig till UL 20-22 nov på Hovs Hallar!

Vill Du ta nästa steg för att utveckla ditt ledarskap? Då kan utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL) vara något för dig. Den 20-22 nov med fördjupningsdag 16 januari (2024) genomför vi en UL på vackra Hovs Hallar i Båstad!

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd och konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling. Utvecklande Ledarskap är en av de populäraste ledarskapsutbildningarna inom företag och organisationer utifrån sin vetenskapliga förankring. Modellen sammanfattar de senaste decenniernas vetenskapliga forskningsrön inom området och tillämpas sedan 2004 inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet.

Efter drygt en månad sker en uppföljning för ytterligare reflektioner och utbyte av erfarenheter. Totalt 4 dagar (3 + 1 dag).
Ni kan med fördel delta flera personer från samma organisation/ledningsgrupp vid samma utbildningstillfälle.

Mer information och anmälningslänk hittar du här.

Välkommen!

Platser kvar för att gå UGL på Drakamöllan v.46!

Missa inte att gå UGL på Drakamöllan v.46!

Hur utvecklas en grupp? Vad händer i gruppen under utvecklingen? Vad kan främja respektive hämma en grupps utveckling? Hur påverkar värderingar och normer gruppen? Du kommer på olika sätt att få testa, träna på och undersöka ditt ledarskap och dina beteenden och genom detta få ökad insikt i hur du uppfattas som ledare. Du kommer även att få träna på att ge och ta emot feedback, kommunikation, konflikthantering, beslutsprocesser och hur du hanterar det som sker runtomkring dig men även inuti dig.

Kursen genomförs i internatform. Deltagarna ingår i en främlingsgrupp på åtta till tolv personer under fem dagar. En blandad grupp med främlingar utan tidigare kunskap om varandra ger fler och djupare perspektiv, vilket ökar möjligheterna för personlig utveckling. Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Du får en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg efter avslutad kurs.

Klicka här för att läsa mer & komma till anmälan!

Vi ses!