Skip to main content
Monthly Archives

april 2024

Liselott invald som styrelsesuppleant på Diversity Charter Sweden!

Leda20 kan stolt presentera Liselott’s nya uppdrag: Styrelsesuppleant på Diversity Charter Sweden!

Diversity Charter Sweden är världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Diversity Charter Sweden är en språngbräda för företag och organisationer som vill öka sin kreativitet och konkurrenskraft med hjälp av dynamiken i en organisation som sätter mångfald före enfald. Här finns massvis med kunskap inom alla sju diskrimineringsgrunderna kopplat till affärs och verksamhetsnytta.

Det finns en mängd studier som visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet. Detta är grunden till varför Diversity Charter Sweden startades och de anser att mångfald och inkludering bör vara en självklar och integrerad fråga i varje modernt företags- och organisations strategi.

Företag och organisationer har en viktig funktion att fylla för att säkerställa icke-diskriminering, mångfald och inkludering. Genom att underteckna s.k. mångfaldsstadgor/Charter gör organisationerna ett frivilligt åtagande att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsmiljö för sina anställda utan åtskillnad vad gäller kön, ras eller etniskt ursprung, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Såhär säger Liselott om detta:
”Ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med övriga styrelsen och alla de företag som är medlemmar för att öka vår gemensamma kunskap och förmåga att arbeta med faktiskt, praktiskt och strategiskt inkluderings- och mångfaldsarbete. Jag kommer att ha särskilt ansvar för EU-frågor i styrelsen och tycker att det är extra roligt.

Mer om detta kan ni läsa här!