Skip to main content
Monthly Archives

mars 2020

8 mars

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Idag är det den Internationella kvinnodagen 8 mars. Vi som är ledare har ett särskilt ansvar för att bidra till jämställdhet mellan kvinnor & män i såväl det offentliga som privata näringslivet. Det är de många små stegen som gör skillnad. När många gör små ”myrstegsförflyttningar” för jämställdhet blir det stora elefantkliv.

Vilka myrsteg kan & vill du som ledare ta redan idag för att vi ska nå mål 5 i den globala Agendan 2030?

Läs mer om de globala målen här.

JGL i Sunne

Dags att utbilda nästa gäng engagerade chefer & politiskt förtroendevalda som vill skärpa sin förmåga att leda jämställt och inkluderande. Denna gång i vackra Sunne.

 

Members of AI-center

Our company, LEDA20, is now a boardmember of the Gender equality & Diversity committee at the AI Center.

It’s of great importance that AI-products are developed in ways so that they don”t discriminate. We will work for genderequal and inclusive AI.