Skip to main content
Monthly Archives

mars 2024

CSRD – en katalysator för er organisationskultur!

⚠️ Fler och fler rapporter visar på att något måste göras för att bryta mönstret av ojämställda organisationer och företag i Sverige.

Ett tydligt exempel är den senaste rapporten från Allbright som visar på fakta kring hur rekryteringsbolag sätter tonen för hur toppositioner i Sveriges näringsliv tillsätts.

Sverige halkar efter i jämförelse med andra Europeiska länder.

Om vi ska klara av att nå nästa nivå av konkurrenskraft, behöver vi ta tillvara på alla våra medarbetares talanger och potential och skapa en organisationskultur som attraherar de mest attraktiva kandidaterna!

Dessutom kommer nya riktlinjer kring social hållbarhet, både i rapportering och i efterlevnad i och med CSRD.

Vi på LEDA20 AB möter dagligen företag och organisationer som vet att jämställdhet och inkludering är en strategisk och affärskritisk fråga, men behöver hjälp och guidning i att få igång förändringen.

Är ni en av dem?

Här kommer tre tips på hur ni kan komma igång:

💡Ledningens engagemang är nyckeln: Det börjar i toppen, vi vet att dessa frågor måste vara en del av den strategiska agendan. På vilket sätt är målsättningar om social hållbarhet synligt hos er och i era strategier?

💡Genomför en nulägesanalys och sätt mål: Utvärdera er organisation, hur ser det ut hos er när det kommer till representation och attityder kring jämställdhet och inkludering. Identifiera områden för förbättring och sätt konkreta mål för att mäta framsteg. En tydlig vision och specifika mål ger riktning och mätbara resultat att sträva efter.

💡Planlägg och utför utbildningsinitiativ: Skapa en medveten och inkluderande kultur genom att erbjuda utbildningsprogram om jämställdhet och inkludering för alla medarbetare. Utbildningen bör rikta sig till alla anställda och inkludera praktiska verktyg för att främja förståelse och samarbete på arbetsplatsen.