Skip to main content
Monthly Archives

juni 2023

Midsommarnyhet – Leda20 AB skriver bok!

Vi vet att att organisationer & företag som är jämställda och inkluderande har stora förutsättningar att bli mer framgångsrika.

Att leda och styra jämställt och inkluderande handlar om förmågor, kompetenser, strukturer, systematik, kommunikation och processer. Det handlar om att DU som enskild ledare får fatt i egna erfarenheter, normer och föreställningar och att vi som grupp blir duktiga på att förstå och inkludera varandras perspektiv. Det handlar om bemötande, värdegrund och kultur men likaväl handlar det också om att förstå och synliggöra maktförhållanden och ledningsstrukturer samt att samla och analysera kvantitativ och kvalitativ data. Det handlar om att vi behöver gemensam kunskap och ett gemensamt ”språk” i hela organisationen för att kunna adressera situationer och frågor som skaver. Det handlar om att tydliggöra mål där dessa perspektiv konkret finns med och det handlar om uppföljning av mätbara effekter. Inte minst är det av största vikt att högsta ledningen i organisationer, myndigheter och företag tar ett aktivt ägarskap och ger mandat till de individer och grupper som främst ska driva på förändringsarbetet.

Men det är inte så lätt att gå från ord till handling. Det vet vi. Därför har vi på Leda20 bestämt oss för att skriva en handbok för chefer och ledare. Vi som skriver boken har mångårig erfarenhet av att vara ledare och chefer samt att arbeta med att leda jämställt och inkluderande i praktiken. Det ska bli väldigt roligt och spännande med denna bokprocess och vi ser fram emot att bolla våra tankar och idéer med många kloka och inspirerande ledare längs vägen.