Skip to main content
Kategori

VÅRA UTBILDNINGAR

Liselott invald som styrelsesuppleant på Diversity Charter Sweden!

Leda20 kan stolt presentera Liselott’s nya uppdrag: Styrelsesuppleant på Diversity Charter Sweden!

Diversity Charter Sweden är världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Diversity Charter Sweden är en språngbräda för företag och organisationer som vill öka sin kreativitet och konkurrenskraft med hjälp av dynamiken i en organisation som sätter mångfald före enfald. Här finns massvis med kunskap inom alla sju diskrimineringsgrunderna kopplat till affärs och verksamhetsnytta.

Det finns en mängd studier som visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet. Detta är grunden till varför Diversity Charter Sweden startades och de anser att mångfald och inkludering bör vara en självklar och integrerad fråga i varje modernt företags- och organisations strategi.

Företag och organisationer har en viktig funktion att fylla för att säkerställa icke-diskriminering, mångfald och inkludering. Genom att underteckna s.k. mångfaldsstadgor/Charter gör organisationerna ett frivilligt åtagande att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsmiljö för sina anställda utan åtskillnad vad gäller kön, ras eller etniskt ursprung, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Såhär säger Liselott om detta:
”Ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med övriga styrelsen och alla de företag som är medlemmar för att öka vår gemensamma kunskap och förmåga att arbeta med faktiskt, praktiskt och strategiskt inkluderings- och mångfaldsarbete. Jag kommer att ha särskilt ansvar för EU-frågor i styrelsen och tycker att det är extra roligt.

Mer om detta kan ni läsa här!

CSRD – en katalysator för er organisationskultur!

⚠️ Fler och fler rapporter visar på att något måste göras för att bryta mönstret av ojämställda organisationer och företag i Sverige.

Ett tydligt exempel är den senaste rapporten från Allbright som visar på fakta kring hur rekryteringsbolag sätter tonen för hur toppositioner i Sveriges näringsliv tillsätts.

Sverige halkar efter i jämförelse med andra Europeiska länder.

Om vi ska klara av att nå nästa nivå av konkurrenskraft, behöver vi ta tillvara på alla våra medarbetares talanger och potential och skapa en organisationskultur som attraherar de mest attraktiva kandidaterna!

Dessutom kommer nya riktlinjer kring social hållbarhet, både i rapportering och i efterlevnad i och med CSRD.

Vi på LEDA20 AB möter dagligen företag och organisationer som vet att jämställdhet och inkludering är en strategisk och affärskritisk fråga, men behöver hjälp och guidning i att få igång förändringen.

Är ni en av dem?

Här kommer tre tips på hur ni kan komma igång:

💡Ledningens engagemang är nyckeln: Det börjar i toppen, vi vet att dessa frågor måste vara en del av den strategiska agendan. På vilket sätt är målsättningar om social hållbarhet synligt hos er och i era strategier?

💡Genomför en nulägesanalys och sätt mål: Utvärdera er organisation, hur ser det ut hos er när det kommer till representation och attityder kring jämställdhet och inkludering. Identifiera områden för förbättring och sätt konkreta mål för att mäta framsteg. En tydlig vision och specifika mål ger riktning och mätbara resultat att sträva efter.

💡Planlägg och utför utbildningsinitiativ: Skapa en medveten och inkluderande kultur genom att erbjuda utbildningsprogram om jämställdhet och inkludering för alla medarbetare. Utbildningen bör rikta sig till alla anställda och inkludera praktiska verktyg för att främja förståelse och samarbete på arbetsplatsen.

Missa inte inspirationsseminarium på internationella kvinnodagen!

Hur ser löneskillnaden mellan kvinnor och män ut idag och kommer det nya EU-direktivet med transparent lönesättning att bidra till mer jämställda löner?

Leda20s seniorkonsult Liselott Vahermägi är med som jämställdhetsexpert och ledarskapskonsult i ett inspirations seminarium 8 Mars tillsammans med PeopleProvide. Vi kommer att diskutera ”Jämställd lönesättning och förhandlingsteknink” tillsammans med Einar Humlin, Förhandlingschef TechSverige och Patrik Nordkvist, VD Försäljningschefen. Begränsat antal platser, missa inte!

Läs mer om eventet här och anmäl dig här!

Now Leda20 can offer Developmental Leadership (UL) in English!

In 2024 Leda20, together with Katarina Matson from Let’s Tango now offers Developmental Leadership (UL) in English!

Developmental Leadership (UL) differs among other things from conventional leadership in how to motivate your employees. A developmental leadership is characterized by the leader being a role model and raises questions of moral and ethics. The leader inspires and motivates to create collaboration and shows personal concern, which is both about providing support and confronting with a good intention. 

The concept of Developmental Leadership includes:
• A 360 assessment form (ULL) for personal feedback
• A theoretical model
• A method for personal leadership development

The model provides a direction for desired development and is based on the frequency of behaviours over time. A higher frequency of developmental behaviours lead to a favourable organizational outcome as well more favourable individual development for everyone in the group.

Dates: 10-12th of April + 12th of June
Place: Gothenburg
Price: 22 500 (excluding VAT)

For more information and registration, please visit our UL page or email liselott@leda20.se. 

Härskartekniker – Hur skapar vi social hållbarhet?

Liselott Vahermägi, LEDA20 AB, gästar Säkra Kvinnor Styrelsebalans 22 februari och kommer att prata om härskartekniker. Liselotte är ledarskapskonsult med fokus på jämställdhet och inkludering. Hon kommer dela med sig av iakttagelser kring pågående forskning om Värdeskapande Styrelsearbete. Härskartekniker – vad är det och hur kan vi bemöta och förebygga dem och hur skapar vi social hållbarhet?

Läs mer och anmäl dig här

Tillit och Inkludering – att gå från förståelse till handling

Nu kan vi äntligen presenterar vår senaste utbildning – en diplomerad tvådagarskurs i Tillit och inkludering – ledarskap för effektiva och trygga grupper. Uppdatera dig och skapa förståelse kring kring psykologiskt trygghet, tillit, kommunikation som inkluderar, härskartekniker, inkludering och kränkningar. Utöver Charlotte och Liselott leds kursen av Lisa Andersson Tengnér på Inkluderande arbetsmiljö.

”Äntligen påbörjas samarbetet med Lisa Andersson Tengnér på Inkluderande Arbetsmiljö genom utbildningen Tillit och Inkludering.” Charlotte Axelsson, LEDA20

Lisa är beteendevetare och har arbetat som föreläsare och handledare sedan 2003 i frågor som rör likabehandling, jämställdhet, trakasserier och mycket annat som rör makt och bemötande.

Läs mer om kursen och anmäl dig här>