Skip to main content
Monthly Archives

april 2020

Behöver ledare inom IT & AI veta något om jämställdhet?

Leda20, tillsammans med Gender Equality & Diversity Committee vid AI Centret i Göteborg, bjöd in till ett digitalt mingel med inspirerande lightning talks den 17 april 2020. Det blev ett spännande mingel med många kloka och givande tankar och inspel om varför ledare inom AI och IT-sektorn behöver lära sig mer om jämställdhet och hur vi kan bidra till att icke-diskriminerande, jämställda och inkluderande AI-tjänster och produkter utvecklas.

Pedagogiska kunskapstrappan

Det är lätt att säga att alla ska jobba med jämställdhet och inkluderande ledarskap men vi vet att det är mycket svårare att göra i praktiken. Det är först när du blir medveten om att du behöver mer kunskap om dessa ämnen som du faktiskt kan börja agera. Vi brukar kalla det för den Pedagogiska Kunskapstrappan.

Vi på LEDA20 stödjer dig som är ledare i att göra förflyttningar i kunskapstrappan och förser dig med kunskap & verktyg för att faktiskt kunna agera.