Skip to main content

Behöver ledare inom IT & AI veta något om jämställdhet?

Av 20 april, 2020november 30th, 2022AI, JÄMSTÄLLDHET, LEDARSKAP, MAKT
Leda20, tillsammans med Gender Equality & Diversity Committee vid AI Centret i Göteborg, bjöd in till ett digitalt mingel med inspirerande lightning talks den 17 april 2020. Det blev ett spännande mingel med många kloka och givande tankar och inspel om varför ledare inom AI och IT-sektorn behöver lära sig mer om jämställdhet och hur vi kan bidra till att icke-diskriminerande, jämställda och inkluderande AI-tjänster och produkter utvecklas.