Skip to main content
Kategori

JÄMSTÄLLDHET

Liselott invald som styrelsesuppleant på Diversity Charter Sweden!

Leda20 kan stolt presentera Liselott’s nya uppdrag: Styrelsesuppleant på Diversity Charter Sweden!

Diversity Charter Sweden är världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Diversity Charter Sweden är en språngbräda för företag och organisationer som vill öka sin kreativitet och konkurrenskraft med hjälp av dynamiken i en organisation som sätter mångfald före enfald. Här finns massvis med kunskap inom alla sju diskrimineringsgrunderna kopplat till affärs och verksamhetsnytta.

Det finns en mängd studier som visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet. Detta är grunden till varför Diversity Charter Sweden startades och de anser att mångfald och inkludering bör vara en självklar och integrerad fråga i varje modernt företags- och organisations strategi.

Företag och organisationer har en viktig funktion att fylla för att säkerställa icke-diskriminering, mångfald och inkludering. Genom att underteckna s.k. mångfaldsstadgor/Charter gör organisationerna ett frivilligt åtagande att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsmiljö för sina anställda utan åtskillnad vad gäller kön, ras eller etniskt ursprung, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Såhär säger Liselott om detta:
”Ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med övriga styrelsen och alla de företag som är medlemmar för att öka vår gemensamma kunskap och förmåga att arbeta med faktiskt, praktiskt och strategiskt inkluderings- och mångfaldsarbete. Jag kommer att ha särskilt ansvar för EU-frågor i styrelsen och tycker att det är extra roligt.

Mer om detta kan ni läsa här!

CSRD – en katalysator för er organisationskultur!

⚠️ Fler och fler rapporter visar på att något måste göras för att bryta mönstret av ojämställda organisationer och företag i Sverige.

Ett tydligt exempel är den senaste rapporten från Allbright som visar på fakta kring hur rekryteringsbolag sätter tonen för hur toppositioner i Sveriges näringsliv tillsätts.

Sverige halkar efter i jämförelse med andra Europeiska länder.

Om vi ska klara av att nå nästa nivå av konkurrenskraft, behöver vi ta tillvara på alla våra medarbetares talanger och potential och skapa en organisationskultur som attraherar de mest attraktiva kandidaterna!

Dessutom kommer nya riktlinjer kring social hållbarhet, både i rapportering och i efterlevnad i och med CSRD.

Vi på LEDA20 AB möter dagligen företag och organisationer som vet att jämställdhet och inkludering är en strategisk och affärskritisk fråga, men behöver hjälp och guidning i att få igång förändringen.

Är ni en av dem?

Här kommer tre tips på hur ni kan komma igång:

💡Ledningens engagemang är nyckeln: Det börjar i toppen, vi vet att dessa frågor måste vara en del av den strategiska agendan. På vilket sätt är målsättningar om social hållbarhet synligt hos er och i era strategier?

💡Genomför en nulägesanalys och sätt mål: Utvärdera er organisation, hur ser det ut hos er när det kommer till representation och attityder kring jämställdhet och inkludering. Identifiera områden för förbättring och sätt konkreta mål för att mäta framsteg. En tydlig vision och specifika mål ger riktning och mätbara resultat att sträva efter.

💡Planlägg och utför utbildningsinitiativ: Skapa en medveten och inkluderande kultur genom att erbjuda utbildningsprogram om jämställdhet och inkludering för alla medarbetare. Utbildningen bör rikta sig till alla anställda och inkludera praktiska verktyg för att främja förståelse och samarbete på arbetsplatsen.

Missa inte inspirationsseminarium på internationella kvinnodagen!

Hur ser löneskillnaden mellan kvinnor och män ut idag och kommer det nya EU-direktivet med transparent lönesättning att bidra till mer jämställda löner?

Leda20s seniorkonsult Liselott Vahermägi är med som jämställdhetsexpert och ledarskapskonsult i ett inspirations seminarium 8 Mars tillsammans med PeopleProvide. Vi kommer att diskutera ”Jämställd lönesättning och förhandlingsteknink” tillsammans med Einar Humlin, Förhandlingschef TechSverige och Patrik Nordkvist, VD Försäljningschefen. Begränsat antal platser, missa inte!

Läs mer om eventet här och anmäl dig här!

Now Leda20 can offer Developmental Leadership (UL) in English!

In 2024 Leda20, together with Katarina Matson from Let’s Tango now offers Developmental Leadership (UL) in English!

Developmental Leadership (UL) differs among other things from conventional leadership in how to motivate your employees. A developmental leadership is characterized by the leader being a role model and raises questions of moral and ethics. The leader inspires and motivates to create collaboration and shows personal concern, which is both about providing support and confronting with a good intention. 

The concept of Developmental Leadership includes:
• A 360 assessment form (ULL) for personal feedback
• A theoretical model
• A method for personal leadership development

The model provides a direction for desired development and is based on the frequency of behaviours over time. A higher frequency of developmental behaviours lead to a favourable organizational outcome as well more favourable individual development for everyone in the group.

Dates: 10-12th of April + 12th of June
Place: Gothenburg
Price: 22 500 (excluding VAT)

For more information and registration, please visit our UL page or email liselott@leda20.se. 

Medverkan i podd!

Jag har fått möjlighet att vara med i podden Artful entrepreneur och idag släpptes det avsnittet. Här berättar jag om hur jag gick från att vara heltidspolitiker till att bli entreprenör. Berättar om vad jag och vårt företag LEDA20 AB ägnar oss åt. Jag berättar också om hur tacksam jag är för alla de råd och den pepp jag fick av kloka, smarta och erfarna entreprenörer när jag började min entreprenörsresa. Sist men inte minst pratar jag om varför jag anser att det är de tusen myrstegen som har betydelse.

Lyssna gärna!

Att bygga tillit.

Om man på riktigt ska kunna skapa en inkluderande arbetsplats, en inkluderande kultur för oss som ledningsgrupp eller arbetsgrupp så behöver vi bygga tillit till varandra. Skapa psykologisk trygghet oss emellan så att vi vågar ”blotta oss”, beskriva våra tillkortakommanden och dela med oss av våra misstag. Allt detta i syfte att vi ska lära oss mer som professionella och som organisation. Att känna att jag kan lita på att mina kollegor kommer att snälltolka mina idéer och förslag så att jag vågar komma med innovativa förslag, vågar provprata och provtänka. Känna trygghet som ledare i att vi hjälps åt när det är svårt och utmanande i våra jobbuppdrag. Då ökar förutsättningarna för oss att bli framgångsrika och effektfulla team och organisationer.

Detta kommer LEDA20 AB s bok också att handla om.

På bilden känner jag mig helt trygg med min kollega Charlotte. Har tagit av mig glasögonen och är mig själv rakt upp och ner. Berättar om något viktigt och skört och hon lyssnar uppmärksamt och visar omtanke.

Anmäl dig till UL 20-22 nov på Hovs Hallar!

Vill Du ta nästa steg för att utveckla ditt ledarskap? Då kan utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL) vara något för dig. Den 20-22 nov med fördjupningsdag 16 januari (2024) genomför vi en UL på vackra Hovs Hallar i Båstad!

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd och konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling. Utvecklande Ledarskap är en av de populäraste ledarskapsutbildningarna inom företag och organisationer utifrån sin vetenskapliga förankring. Modellen sammanfattar de senaste decenniernas vetenskapliga forskningsrön inom området och tillämpas sedan 2004 inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet.

Efter drygt en månad sker en uppföljning för ytterligare reflektioner och utbyte av erfarenheter. Totalt 4 dagar (3 + 1 dag).
Ni kan med fördel delta flera personer från samma organisation/ledningsgrupp vid samma utbildningstillfälle.

Mer information och anmälningslänk hittar du här.

Välkommen!

Platser kvar för att gå UGL på Drakamöllan v.46!

Missa inte att gå UGL på Drakamöllan v.46!

Hur utvecklas en grupp? Vad händer i gruppen under utvecklingen? Vad kan främja respektive hämma en grupps utveckling? Hur påverkar värderingar och normer gruppen? Du kommer på olika sätt att få testa, träna på och undersöka ditt ledarskap och dina beteenden och genom detta få ökad insikt i hur du uppfattas som ledare. Du kommer även att få träna på att ge och ta emot feedback, kommunikation, konflikthantering, beslutsprocesser och hur du hanterar det som sker runtomkring dig men även inuti dig.

Kursen genomförs i internatform. Deltagarna ingår i en främlingsgrupp på åtta till tolv personer under fem dagar. En blandad grupp med främlingar utan tidigare kunskap om varandra ger fler och djupare perspektiv, vilket ökar möjligheterna för personlig utveckling. Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Du får en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg efter avslutad kurs.

Klicka här för att läsa mer & komma till anmälan!

Vi ses!

Midsommarnyhet – Leda20 AB skriver bok!

Vi vet att att organisationer & företag som är jämställda och inkluderande har stora förutsättningar att bli mer framgångsrika.

Att leda och styra jämställt och inkluderande handlar om förmågor, kompetenser, strukturer, systematik, kommunikation och processer. Det handlar om att DU som enskild ledare får fatt i egna erfarenheter, normer och föreställningar och att vi som grupp blir duktiga på att förstå och inkludera varandras perspektiv. Det handlar om bemötande, värdegrund och kultur men likaväl handlar det också om att förstå och synliggöra maktförhållanden och ledningsstrukturer samt att samla och analysera kvantitativ och kvalitativ data. Det handlar om att vi behöver gemensam kunskap och ett gemensamt ”språk” i hela organisationen för att kunna adressera situationer och frågor som skaver. Det handlar om att tydliggöra mål där dessa perspektiv konkret finns med och det handlar om uppföljning av mätbara effekter. Inte minst är det av största vikt att högsta ledningen i organisationer, myndigheter och företag tar ett aktivt ägarskap och ger mandat till de individer och grupper som främst ska driva på förändringsarbetet.

Men det är inte så lätt att gå från ord till handling. Det vet vi. Därför har vi på Leda20 bestämt oss för att skriva en handbok för chefer och ledare. Vi som skriver boken har mångårig erfarenhet av att vara ledare och chefer samt att arbeta med att leda jämställt och inkluderande i praktiken. Det ska bli väldigt roligt och spännande med denna bokprocess och vi ser fram emot att bolla våra tankar och idéer med många kloka och inspirerande ledare längs vägen.