Skip to main content
Kategori

JÄMSTÄLLDHET

Midsommarnyhet – Leda20 AB skriver bok!

Vi vet att att organisationer & företag som är jämställda och inkluderande har stora förutsättningar att bli mer framgångsrika.

Att leda och styra jämställt och inkluderande handlar om förmågor, kompetenser, strukturer, systematik, kommunikation och processer. Det handlar om att DU som enskild ledare får fatt i egna erfarenheter, normer och föreställningar och att vi som grupp blir duktiga på att förstå och inkludera varandras perspektiv. Det handlar om bemötande, värdegrund och kultur men likaväl handlar det också om att förstå och synliggöra maktförhållanden och ledningsstrukturer samt att samla och analysera kvantitativ och kvalitativ data. Det handlar om att vi behöver gemensam kunskap och ett gemensamt ”språk” i hela organisationen för att kunna adressera situationer och frågor som skaver. Det handlar om att tydliggöra mål där dessa perspektiv konkret finns med och det handlar om uppföljning av mätbara effekter. Inte minst är det av största vikt att högsta ledningen i organisationer, myndigheter och företag tar ett aktivt ägarskap och ger mandat till de individer och grupper som främst ska driva på förändringsarbetet.

Men det är inte så lätt att gå från ord till handling. Det vet vi. Därför har vi på Leda20 bestämt oss för att skriva en handbok för chefer och ledare. Vi som skriver boken har mångårig erfarenhet av att vara ledare och chefer samt att arbeta med att leda jämställt och inkluderande i praktiken. Det ska bli väldigt roligt och spännande med denna bokprocess och vi ser fram emot att bolla våra tankar och idéer med många kloka och inspirerande ledare längs vägen.

Två expansiva bolag ”blir ihop”

Tillsammans vill vi stödja fler aktörer att nå de sociala hållbarhetsmålen i Agenda2030!

Vi vet att det krävs mer än ett traditionellt ledarskap för att nå Agenda2030. Ett modernt ledarskap kräver modigt och medvetet arbete med jämställdhet och inkludering. Därför är kombinationen av KC Group och LEDA20 det som behövs just nu. #modigtmedvetetledarskap

KC Group, ett av de mest expansiva bolagen i Sverige vad gäller chefs- och medarbetarutveckling. LEDA20, med spetskompetens inom jämställdhet och inkluderande ledarskap. Tillsammans skapar vi en kraftfull och oslagbar kombination för att stödja offentliga aktörer och privata företag i arbetet med att nå de sociala hållbarhetsmålen i Agenda2030.

”Vi är nu i halvtid för Agenda2030. Det finns krav på och förväntningar om att alla aktörer i Sverige ska bidra. Nu behöver företag, myndigheter och organisationer ta fler och större kliv för att bidra till de social hållbarhetsmålen. Många fler behöver ta arbetet med aktiva åtgärder på allvar och det gäller att gå från de vackra värdeorden till att faktiskt göra verkstad”, säger Charlotte Axelsson, styrelseordförande för LEDA20 AB.

”Vi är stolta över att vara med och leda det viktiga arbetet på flera av de största statliga myndigheternas satsning på inkluderande ledarskap, jämställdhet och icke-diskrimineringsarbete. Tillsammans med LEDA20 säkerställer vi att våra kunder lyckas med det värdegrundsarbete och den kulturförflyttning som behövs för att nå hållbarhetsmålen i Agenda2030.” säger Annika Röckner, VD på KC Group.

#RunforPanzi

Den 10 oktober springer vi för de som inte kan; de kvinnor som överlever det systematiska sexuella våldet i kriget och tar sig ända till Dr Mukwege på Panzisjukhuset. (fö. Nobels Fredspristagare 2018). 

Vi på LEDA20 skänker pengar till insamlingen tillsammans med bästa jämställdhetskämpen Genuspedagog Lisa Andersson Tengnér- Föreläsare Göteborg

Tjejmarathon är inte bara ett lopp, det är en rörelse, bokstavligt talat för jämställdhet och ett engagemang för ett syfte som 2018 fick Nobels Fredspris. Pengarna går oavkortat till Panzizjukhusets arbete för att stötta kvinnor och barn som utsatts för grovt sexuellt våld i krigets Kongo.

Så: Gör som vi – skänk en slant, för även små bidrag går OAVKORTAT till Panzi. #RunforPanzi #genderequality #tjejmarathon @tjejmarathon4genderequality

https://www.tjejmarathon.com/?fbclid=IwAR0-pRm8PxC9JhMyRKd7ZVu1ypQsPG-J0A0lRXwdjhpzhh_xz8MYafwPcPw

Home Page – Panzi Foundation

Ledarskapsbolaget LEDA20 växer med fokus på jämställt och inkluderande ledarskap när 1+1 blir 3

LEDA20 växer och vi är så glada att kunna berätta denna nyhet idag!

LEDA20 är ett konsultbolag där ledarskap och social hållbarhet är i fokus. Den största delen av LEDA20s verksamhet idag är att utbilda chefer och ledare i det etablerade JGL-konceptet (Jämställdhet, Genus, Ledarskap). Bolaget utvecklar nu en kombination av olika typer av tjänster för att möta marknadens behov och därför väljer vi att skapa en nära relation med PublicInsight och dess grundare, Fredrik Tamm.

Ett viktigt område handlar om guidelines vid offentlig upphandling och där är Fredrik Tamms stora kunskap och erfarenhet ovärderlig, säger Liselott Vahermägi, VD LEDA20. Rapporter visar att företag som tar jämställdhet på allvar har högre sannolikhet för lönsamhet. Motsvarande siffra för en arbetsplats präglad av jämlikhet, alltså mångfald, ligger ännu högre.

Läs hela pressreleasen här.

JGL-utbildning särskilt för ledare inom IT-/Techbranschen – Jämställdhet och inkludering som konkurrenskraft

Allt fler rapporter visar att företag som är jämställda har högre vinster. Senast i denna rapport:

https://www.execpipeline.com/wp-content/uploads/2020/07/The-Pipeline-Women-Count-2020-FINAL-VERSION.pdf

Vi på LEDA20 vet att ledarskapet är det viktigaste när man ska driva förändringsprocesser. Vi erbjuder ledare inom IT- och techbranschen ökad kunskap och stöd i att kunna rekrytera, leda och styra jämställt och inkluderande. Detta bidrar till såväl attraktiva arbetsplatser som att utveckla produkter och tjänster som möter marknadens behov.

Ju mer samhället digitaliseras, desto större är behovet av att produkter och tjänster utformas för ALLA. Kunskap om jämställdhet, icke-diskriminering och normkritik behöver finnas både hos beställare och utvecklare.

Studier visar på att grupper som är diversifierade bidrar till större innovationskraft och i förlängningen högre lönsamhet. Ju mer komplex en uppgift är desto större är behovet av en beslutsprocess där fler perspektiv finns med för bästa möjliga lösning.

Att leda diversifierade grupper ställer stora krav på ett inkluderande ledarskap. LEDA20 arbetar med att stärka ledare i att leda jämställt och inkluderande och att var normkritiska. I en bransch där det råder stor konkurrens om arbetskraften och där många företag har svårt att både rekrytera och behålla en diversifierad arbetsstyrka så behöver ledare stöd i att skapa en mer inkluderande och attraktiv arbetsmiljö.

Allbright har i sin senaste branschrapport fokuserat på techbranschen och konstaterar bl a följande:

” Techbolagen ska vara unga och nytänkande. Likriktningen på högsta nivå lämnar dock mycket att önska. Röster inifrån branschen slår larm om oschyssta förhållanden för kvinnor och minoriteter. Med hjälp av statistik och intervjuer med medarbetare och företagsrepresentanter har Allbright kartlagt jämställdheten och mångfalden hos några av Sveriges största techbolag.” (Se länk till Allbrights utmärkta rapport i kommentaren).

Vi på LEDA20 erbjuder ledare inom IT- och techbranschen ökad kunskap och stöd i att kunna rekrytera, leda och styra jämställt och inkluderande.

8-9 oktober och 5-6 november erbjuder vi en JGL-utbildning digitalt särskilt riktat till branschen. Att ha genomgått en JGL-utbildning blir en del av företagets kvalitetsmärkning vilket bidrar till företagets attraktions- och konkurrenskraft. Välkommen att höra av dig till oss för dialog.

charlotte@leda20.se
liselott@leda20.se

Behöver ledare inom IT & AI veta något om jämställdhet?

Leda20, tillsammans med Gender Equality & Diversity Committee vid AI Centret i Göteborg, bjöd in till ett digitalt mingel med inspirerande lightning talks den 17 april 2020. Det blev ett spännande mingel med många kloka och givande tankar och inspel om varför ledare inom AI och IT-sektorn behöver lära sig mer om jämställdhet och hur vi kan bidra till att icke-diskriminerande, jämställda och inkluderande AI-tjänster och produkter utvecklas.

8 mars

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Idag är det den Internationella kvinnodagen 8 mars. Vi som är ledare har ett särskilt ansvar för att bidra till jämställdhet mellan kvinnor & män i såväl det offentliga som privata näringslivet. Det är de många små stegen som gör skillnad. När många gör små ”myrstegsförflyttningar” för jämställdhet blir det stora elefantkliv.

Vilka myrsteg kan & vill du som ledare ta redan idag för att vi ska nå mål 5 i den globala Agendan 2030?

Läs mer om de globala målen här.