Skip to main content

Anmäl dig till UL 20-22 nov på Hovs Hallar!

Vill Du ta nästa steg för att utveckla ditt ledarskap? Då kan utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL) vara något för dig. Den 20-22 nov med fördjupningsdag 16 januari (2024) genomför vi en UL på vackra Hovs Hallar i Båstad!

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd och konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling. Utvecklande Ledarskap är en av de populäraste ledarskapsutbildningarna inom företag och organisationer utifrån sin vetenskapliga förankring. Modellen sammanfattar de senaste decenniernas vetenskapliga forskningsrön inom området och tillämpas sedan 2004 inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet.

Efter drygt en månad sker en uppföljning för ytterligare reflektioner och utbyte av erfarenheter. Totalt 4 dagar (3 + 1 dag).
Ni kan med fördel delta flera personer från samma organisation/ledningsgrupp vid samma utbildningstillfälle.

Mer information och anmälningslänk hittar du här.

Välkommen!