Skip to main content

Om man på riktigt ska kunna skapa en inkluderande arbetsplats, en inkluderande kultur för oss som ledningsgrupp eller arbetsgrupp så behöver vi bygga tillit till varandra. Skapa psykologisk trygghet oss emellan så att vi vågar ”blotta oss”, beskriva våra tillkortakommanden och dela med oss av våra misstag. Allt detta i syfte att vi ska lära oss mer som professionella och som organisation. Att känna att jag kan lita på att mina kollegor kommer att snälltolka mina idéer och förslag så att jag vågar komma med innovativa förslag, vågar provprata och provtänka. Känna trygghet som ledare i att vi hjälps åt när det är svårt och utmanande i våra jobbuppdrag. Då ökar förutsättningarna för oss att bli framgångsrika och effektfulla team och organisationer.

Detta kommer LEDA20 AB s bok också att handla om.

På bilden känner jag mig helt trygg med min kollega Charlotte. Har tagit av mig glasögonen och är mig själv rakt upp och ner. Berättar om något viktigt och skört och hon lyssnar uppmärksamt och visar omtanke.