Skip to main content
Kategori

JÄMSTÄLLDHET

Behöver ledare inom IT & AI veta något om jämställdhet?

Leda20, tillsammans med Gender Equality & Diversity Committee vid AI Centret i Göteborg, bjöd in till ett digitalt mingel med inspirerande lightning talks den 17 april 2020. Det blev ett spännande mingel med många kloka och givande tankar och inspel om varför ledare inom AI och IT-sektorn behöver lära sig mer om jämställdhet och hur vi kan bidra till att icke-diskriminerande, jämställda och inkluderande AI-tjänster och produkter utvecklas.

8 mars

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Idag är det den Internationella kvinnodagen 8 mars. Vi som är ledare har ett särskilt ansvar för att bidra till jämställdhet mellan kvinnor & män i såväl det offentliga som privata näringslivet. Det är de många små stegen som gör skillnad. När många gör små ”myrstegsförflyttningar” för jämställdhet blir det stora elefantkliv.

Vilka myrsteg kan & vill du som ledare ta redan idag för att vi ska nå mål 5 i den globala Agendan 2030?

Läs mer om de globala målen här.