Skip to main content

JGL-utbildning särskilt för ledare inom IT-/Techbranschen – Jämställdhet och inkludering som konkurrenskraft

Av 18 augusti, 2020november 30th, 2022AI, DIGITALT, INKLUDERING, JÄMSTÄLLDHET, JGL, MAKT

Allt fler rapporter visar att företag som är jämställda har högre vinster. Senast i denna rapport:

https://www.execpipeline.com/wp-content/uploads/2020/07/The-Pipeline-Women-Count-2020-FINAL-VERSION.pdf

Vi på LEDA20 vet att ledarskapet är det viktigaste när man ska driva förändringsprocesser. Vi erbjuder ledare inom IT- och techbranschen ökad kunskap och stöd i att kunna rekrytera, leda och styra jämställt och inkluderande. Detta bidrar till såväl attraktiva arbetsplatser som att utveckla produkter och tjänster som möter marknadens behov.

Ju mer samhället digitaliseras, desto större är behovet av att produkter och tjänster utformas för ALLA. Kunskap om jämställdhet, icke-diskriminering och normkritik behöver finnas både hos beställare och utvecklare.

Studier visar på att grupper som är diversifierade bidrar till större innovationskraft och i förlängningen högre lönsamhet. Ju mer komplex en uppgift är desto större är behovet av en beslutsprocess där fler perspektiv finns med för bästa möjliga lösning.

Att leda diversifierade grupper ställer stora krav på ett inkluderande ledarskap. LEDA20 arbetar med att stärka ledare i att leda jämställt och inkluderande och att var normkritiska. I en bransch där det råder stor konkurrens om arbetskraften och där många företag har svårt att både rekrytera och behålla en diversifierad arbetsstyrka så behöver ledare stöd i att skapa en mer inkluderande och attraktiv arbetsmiljö.

Allbright har i sin senaste branschrapport fokuserat på techbranschen och konstaterar bl a följande:

” Techbolagen ska vara unga och nytänkande. Likriktningen på högsta nivå lämnar dock mycket att önska. Röster inifrån branschen slår larm om oschyssta förhållanden för kvinnor och minoriteter. Med hjälp av statistik och intervjuer med medarbetare och företagsrepresentanter har Allbright kartlagt jämställdheten och mångfalden hos några av Sveriges största techbolag.” (Se länk till Allbrights utmärkta rapport i kommentaren).

Vi på LEDA20 erbjuder ledare inom IT- och techbranschen ökad kunskap och stöd i att kunna rekrytera, leda och styra jämställt och inkluderande.

8-9 oktober och 5-6 november erbjuder vi en JGL-utbildning digitalt särskilt riktat till branschen. Att ha genomgått en JGL-utbildning blir en del av företagets kvalitetsmärkning vilket bidrar till företagets attraktions- och konkurrenskraft. Välkommen att höra av dig till oss för dialog.

charlotte@leda20.se
liselott@leda20.se